Equinoteràpia

TERÀPIA ASSISTIDA PER CAVALLS

La Teràpia Assistida per Cavalls, també anomenada Equinoteràpia, és un tipus de tractament  terapèutic alternatiu i complementari que promou el desenvolupament integral de les persones i la millora de la seva qualitat de vida a través del contacte i la relació amb els cavalls.

 Consisteix en la realització de diferents activitats amb cavalls, ponis i el seu entorn, susceptibles d’aportar beneficis educatius i/o terapèutics a diferents nivells:

físic

psicològic

social

 La Teràpia Assistida per Cavalls que us oferim es planteja en funció de les necessitats i potencialitats de cada usuari, realitzant-se la modalitat que millor s’hi adapta: hipoteràpia, equitació terapèutica, volteig terapèutic o equitació adaptada. La seva particularitat més destacable es centra en que possibilita experiències vivencials amb un alt potencial terapèutic i educatiu.

 El nostre servei d’Equinoteràpia va dirigit a infants, joves i adults que presenten dificultats lleus o moderades en el seu desenvolupament:

  • Emocionals i psicològiques: baixa autoestima, inseguretat, tristesa, ansietat, poc autocontrol, dificultats cognitives (atenció, memòria, comunicació, raonament…)…
  • Físiques i psicomotrius: dificultats de desenvolupament psicomotriu, alteracions neurològiques, de l’aparell locomotor…
  • Socials: dificultats de relació amb amics, companys o familiars, timidesa, dificultats per integrar-se…

Comptem amb un equip de professionals multidisciplinari (psicòloga, fisioterapeuta, educadora social i tècnic esportiu en equitació) per tal d’oferir-vos una atenció global