GALOPS

HORARI

10h Prova teòrica i pràctica

INSCRIPCIONS

Per qualsevol dubte ho podeu fer a través del correu electrònic o al telèfon 659 698 973

 Per la domiciliació bancària, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

 

CONDICIONS

– Per presentar-se els exàmens caldrà enviar per correu electrònic el full d’inscripció juntament amb el comprovant del pagament de la matrícula.

 – Les persones que es  presentin als exàmens caldrà  que tinguin  la llicència federativa en vigor.

 – Del galop 1 al galop 4 els exàmens són comuns per totes les disciplines, els aspirants de les diferents categories hauran  d’examinar-se de totes elles.

 – Amb els galops 5, 6 i 7 els exàmens són específics per a cada disciplina: doma clàssica, salt d’obstacles i c.c.e.

 – Aquelles persones que s’examinin amb cavall propi hauran de presentar el LIC i LAC en vigor, amb totes les vacunes en regla.

 És imprescindible presentar tota la documentació en regla per poder realitzar l’exàmen.

– És obligatori l’ús del casc i del protector de cos si es presenta a les pràctiques de salt d’obstacles i cross country.

 

EXÀMENS DE GALOPS

Els exàmens de galops consten de una part teòrica i l’altra part pràctica.

 A la part teòrica els exàmens es faran sobre els continguts dels llibres “Galopes” de la editorial Tutor.

 Els exàmens constant de preguntes tipo texts resposta tancada o de resposta oberta.

La part pràctica es compon de dos proves:

 Primer tindrem el maneigs del cavall i manteniment de les cuadres i despres la técnica de l’equitació.

 Exàmens galop 3: equitació bàsica. Salt de obstacles i cross de 0,40-0,50 m. Amb doma clàssica Reprise P1-A.

    No hi ha part teòrica escrita , només fan algunes      preguntes teòriques oralment.

 – Exàmens galop 4: Salt d’obstacles 0.60-0,80 m. Amb la prova de cross altura de 0,60m. Amb doma clàssica Reprise P4-A

 –  Exàmens galop 5: Salt d’obstacles de 1,00m, es demanarà  un recorregut de vuit obstacles sense  combinacions. Amb complert cinc obstacles  aïllat de 0,60m. Amb doma clàssica reprise promoció Nivell 2.

 – Exàmens galop 6: Salt d’obstacles de 1,05m. Recorregut de vuit obstacles amb una combinació a dos trancs. Amb complet sis obstacles de 0,80m sense combinacions. En doma clàssica reprise promoció nivell 3.

– Exàmens galop 7: Salt d’obstacles de 1,10 metros, recorregut de vuit obstacles, amb una combinació a un tranco. Amb complet sis obstacles a 0,90m. Amb doma clàssica reprise promoció Nivell 3.

       Podeu veure el examen pràctic a la web de la federació clican a doc i desprès a formació.

      Els Galops 4 i 7 tenen  examen escrit. aquest no hi son.

Si es vol o cal es poden fer unes classe prèvies al exàmen.

Si es vol o cal es poden fer unes classe prèvies al exàmen.

PREUS

    –> Classes particulars amb cavall del centre

–> Classes particulars amb cavall propi

Classe teòrica inclòs, qui ho desitgi pot comprar el llibre “galopes niveles 1 a 3 de l’editorial Tutor que podeu trobar a qualsevol botiga d’equitació.

Us recordem que tenir els galops és obligatori per poder competir.

     –> Classes particulars amb cavall del centre abans de l’exàmen

    –> Classes particulars amb cavall propi abans de l’exàmen

 Classe teòrica inclòs, qui ho desitgi pot comprar el llibre “galopes niveles 1 a 4″ de l’editorial Tutor que podeu trobar a qualsevol botiga d’equitació.

Us recordem que tenir els galops és obligatori per poder competir.

 

This function has been disabled for CENTRE HÍPIC GARROTXA.

Top